Dekorasyon ürünlerinde son zamanlarda gözde ürünlerin arasında olan Desenli Karo Seramik birçok ev dekoru yaptıran müşterilerimizin tercihi olmaktadır.

Yeni trend olan Desenli Karo Seramik eminim ki siz değerli müşterilerimizin de dikkatini bu yöne çekecek hoşunuza gidecektir.

Bütçenize uygun, kaliteli, farklı boyutlarda, renk seçenekleri gibi özellikleri ile sizlerin beğenisine sunulmaktadır.

ankara desenli karo seramik

Tasarımları ve evinize uyumu ile gözlerinizi kamaştıracak tasarımları muhteşem bir atmosfer oluşturmanızı fayda sağlayacaktır.

Evde kullanacağınız desenli karo seramik modellerini belirlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da kullanacağınız mekanın metre karesidir. Küçük alanlar için yoğun desenli ve bohemlik hissi veren çeşitlerin doğru bir tercih olmadığını belirtmek isteriz.

ankara desenli karo seramik

Buralarda daha çok düz ve sade desenler kullanmak mekanı daha geniş ve şık gösterecektir. Geniş mekanlar da ise desen tercihinizi daha farklı ortaya koyabilirsiniz.

Seramiğin Tarihçesi

Seramik en basit tarifiyle “çok yüksek sıcaklıkta pi şirilmiş toprak” demektir. Seramiğin tarihi, uygarlık kadar eski olup bir rivayete göre insan su ihtiyacını kar şılayabilmek için çareler ararken ya ğmurdan ıslanan bir cins toprak bulmuştur. Bu toprak suyu uzun süre muhafaza edebilen, plastik ve ıslanınca şekil alabilen, su geçirgenliği az olan bu malzemenin adı “ Kil” idi. Bu malzemeden yaptığı ve su taşıyan bu kabı yanmakta olan ateşe düşüren insano ğlu bu sayede kilin ateş sönünce seramik çanağa döndüğü keşfetti. İlk seramiğin M.Ö. 6000 yıllarında Anadolu’da üretildiği bilinmektedir. Çatalhöyük’teki kazılarda elde edilen seramik parçaları, aradan geçen 8000 yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşmış, bizlere insanlık tarihi ile ilgili ilk ipuçlaranı veren en değerli kaynaklardan biri yine bu seramik kalıntılar olmu ştur. Binlerce asır bozulmadan günümüze gelen bu seramikler üzerinde bulunan yazı, resim ve semboller sayesinde geçmi ş uygarlıkların yaşam tarzları ve kültürel farklılıkları hakkında bilgi edinilmi ştir.İlk çanak çömlek tipi seramiklerin M.Ö. 6000 yıllarında Anadolu’da bulunmasının ardından ilk sırlı serami ğin M.Ö 4000 yıllarında Mısır’da yapıldığı tespit edilmiştir.

ankara desenli karo seramik örnekleri

Seramik sanatı Anadolu ve Mısır’dan sonra Girit adasına yayılmıştır. Mezopotamya’da M.Ö. 3500 yıllarında Sümerler tarafından pişmiş tuğla ile yapılmış saraylar ve yollar olduğu, yine M.Ö 1200 yıllarında yapılan Babil kulelerinde ve Babil saraylarında pişmiş tuğla kullanıldığı bilinmektedir. Mısır piramitleri iç kısımları tuğla ile örülmüştür. Tuğla Roma uygarlığı döneminde çok büyük geli şme göstermiştir. Hitit, Lidya, Frigya, Urartu ve Roma uygarlıklarının şifreleri, büyük ölçüde seramikler sayesinde çözülmektedir.M.S. 12. yüzyılda Dtalya’da Faenza şehrinde, Mayorka adalarında daha ileri teknikler ve teknoloji ile üretimler başlamış, 17. yüzyılda ise çini üretiminde gelişmeler yaşanmıştır. Fransa’da Sevr’de ve Ruen’de, Hollanda’da ve Almanya’da bazı fabrikalar büyük ebatta seramik ürünler üretmeye ba şlamıştır.

Porselen ise 10. yüzyıldan itibaren Avrupa’da tanınmaktaydı. 17. yüzyılda Avrupa’da ilk porselen ara ştırmaları başlamış, 1750 yılında ise üretim gerçekleşmiştir. Ancak ilk porselen eşya Çin’de bulunmuş, bu porselen eşyaların Avrupa’ya ilk gelişi Marco Polo’nun Çin’den Dtalya’ya getirmesi ile olmuştur. Zamanla Portekizli tüccarlar tarafından Avrupa’ya getirilen porselenler çok beğenilmiş bu sayede Avrupa porselen araştırmalarına başlamıştır. Seramiğin ilk fabrikasyon üretimi Almanya’nın Meissen kentinde ba şlamış, ilk porselen fabrikaları ise ilk olarak Fransa’nın Sevr şehrinde, sonraları Petersburg’da, 1770 yılında Kopenhag ve 1794 yılında Dngiltere’de kurulmuştur.

ankara desenli karo seramik

Bugün ise seramik, binaların iç ve dış yüzeylerinde ve zemin kaplamalarında kullanılan önemli bir dekorasyon malzemesidir. Do ğadan elde edilen kil, kaolin, kuvars ve feldspat maddelerinin belirli oranda karı ştırılması ile elde edilir. Bu maddeler hamur haline getirildikten sonra preslenir ve 1100 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıkta fırınlanır. Seramiklerin ön yüzü sır dediğimiz koruyucu bir tabaka ile kaplanır. Seramik, do ğadan, doğal yollar ile elde edilen maddelerden üretildiği için sağlıklı ve ekolojik (çevreye zarar vermeyen) bir üründür.