Alçı sıva yaşam alanlarında iç dekorasyon da zemin ürünüdür. Alçı sıva tadilat işlerinde kullanılır, duvarlardaki çatlaklar, kırıklar, darbe almış yerlerde onarım yapılmaktadır. Alçı sıva ayrıca zeminlerin astar yardımı ile düzleştirmeye ve daha estetik bir görünüm almasını da sağlamaktadır. Alçı sıva kaba inşaatta kara sıvanın üstüne yada direk olarak tuğlaya da uygulanmaktadır. Elektrik boruların, kalorifer boruları, pis ve temiz su boruları v.b kapatmak içinde kullanılmaktadır.

Alçı Sıva Nasıl Yapılır?

Sıva yapılacak yüzeydeki tozları ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile temizleyiniz,
Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatınız,
Tutunmayı arttırmak üzere pürüzsüz yüzeyleri pürüzlendiriniz.(Duvarlara alçının tutması için diş açınız),
Keser ile çentikleme yapılabilir veya çimento, su ve kumdan hazırlanan karışım serpme şeklinde yüzeye atılabilir,
Duvar yüzeyindeki çatlakları ve delikleri tamir ediniz,
Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde çatlama riskini azaltmak için 30 cm genişliğindeki sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde sıva harcı üzerine uygulayınız,
Uygulamayı iş güvenliğiniz için gerekli güvenlik önlemlerini alarak zamanı ve malzemeyi dikkatli bir şekilde kullanarak yapınız,
Harcı spatula ile ano çıtasının yapıştırılacağı doğrultu boyunca duvar yüzeyine uygulayınız,
Ano çıtalarını 120-200 cm aralıklarla sıva yapılacak yüzeye alçıyla yapıştırınız,
Yapıştırma sırasında ano çıtalarını teraziye getiriniz,
Sıva profilini profil makasıyla gerektiği kadar kesiniz,
Duvar köşelerinde ano çıtası işlevi gören sıva profilini harç kullanarak yerleştiriniz,
Köşe profillerini teraziye alınız,
Sıva küreğine alınan alçı hacını aşağıdan yukarıya bastırarak uygulayınız,
Uygulamaya devam ederek duvar yüzeyini bu yöntemle kapatınız,
Alüminyum bıçak mastarla aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırarak mastarı çekiniz,
Mastar üzerindeki fazla harcı sıva malasıyla alınız,
Alınan harç ile yüzeydeki boşlukları doldurunuz,
Mastarlamayı tamamlayınız,
Alçı sertleşmeye başladıktan sonra ano çıtalarını sökünüz,
Çıta boşluklarını sıva harcı ile doldurunuz,
Yüzeyin düzeltilmesi için sıva ve saten alçıyı eşit oranda karıştırınız,
Karışımı duvar yüzeyine çelik malayla en az 1,5 mm kalınlığında uygulayınız,
Alçı sertleştikten sonra pürüzleri spatula ile düzeltiniz,

Alçı Sıvanın Bekleme Süresi
Alçı suyla reaksiyona girme hızına göre (priz süresi) sınıflandırılır. Ham alçının hidratasyonu (su ile girdiği reaksiyonu) çok hızlı olup saflığına bağlı olarak 3-15 dakika sürer. Uygulamalarda bu yeterli olmayacağından kullanılacağı yere göre ham alçının içine üretim aşamasında katılaşmayı geciktirici bazı katkı maddeleri katılmaktadır. Priz süresi, normal alçıda 8 dakikadan az; katkılı normal alçı, susuz alçı, katkılı susuz alçıda 20 dakika, saten alçıda ise 130 dakikadan az olmamalıdır.

İncelik
Normal alçı, 0.2 mm göz açıklığındaki elek üzerinde kütlece %35’ten fazla kalıntı bırakmamalıdır. Katkılı normal alçı, susuz alçı, katkılı susuz alçıda ise 1.25 mm göz açıklığındaki elek üzerinde kütlece %1’den fazla kalıntı, saten alçıda ise 0.045 mm göz açıklığındaki elek üzerinde kütlece %20, 0.16 mm göz açıklığındaki elek üzerinde kütlece %0.5’ten fazla kalıntı bırakmamalıdır.

Basınç Mukavemeti
Yapı alçılarının basınç mukavemeti, en az 70 kgf/cm2 (7 MPa), saten alçının basınç mukavemeti ise en az 25 kg/cm2 (2.5 MPa) olmalıdır.

Hafiflik
Alçı hafif bir malzeme olduğu için klasik sıva kullanımına kıyasla yapı ağırlığını azaltır. Aynı zamanda uygulama kolaylığı sağlar. Alçı levha sistemleri bu nedenle bölme duvar oluşturma veya taşıyıcı sistem kaplamalarında tercih edilir. Birim hacim ağırlığı su/alçı oranına göre değişmekle beraber yaklaşık 1000 kg/m3 civarındadır. İlave edilen hafif agregalar veya perlitle çok daha düşük değerlere inmek mümkündür.

Isı yalıtımı
Diğer hafif malzemeler gibi alçı sıva veya panel elemanlar da kullanım kalınlıkları ölçüsünde ısı iletkenliğini azaltırlar.

Ses yalıtımı
Ses yutma kapasitesi içerdiği boşluklar nedeniyle yüksektir. Oda akustiği düzenlemelerinde, asma tavanlarda kullanılan bir malzemedir. Lifli alçıpan levhalarda bu özelliği daha iyileşir. Ancak levha kalınlığı da önemlidir.

Yangın dayanıklılığı
Alçı inorganik bir malzeme olup A1 sınıfı yanmaz gruptadır. Alçının dehidratasyonu da endotermik (ısı alan) bir reaksiyon olduğu için yangın sıcaklığını azaltır. Yeterli kalınlıktaki alçı levhalar ile 2 saate kadar yangın dayanıklılığı
elde edilebilir.

Nem dengeleyici özelliği
Alçı gözenekli yapısı nedeniyle mekan içindeki havada bulunan fazla nemi bünyesine alır veya çok kuru ortamda bünyesinden nem vererek ortam dengesini korumaya yardımcı olur. Ancak yüzeyi geçirimsiz hale getirilmiş alçı kaplamalarda nem dengeleme potansiyeli farklılık gösterebilir.

Alçının gözenekli yapısı nedeniyle bünyesine nem alabilme özelliği vardır. Ancak alçının su etkisine yeterince dayanımı olmaması, suda bir ölçüde çözünebilmesi nedeniyle ıslak hacimlerde kullanılmamaktadır. Ancak, konutların mutfak ve banyolarında kullanılabilir.